Na Uniwersytecie Pedagogicznym obyło się dwudniowe spotkanie kanclerzy i kwestorów uczelni. W ramach Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych przedstawiciele: Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademii Pomorskiej w Słupku, Akademii Ignatianum i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dyskutowali między innymi o finansowaniu działalności jednostek w świetle nowych przepisów i sposobach pozyskiwania dodatkowych środków.

Omawiano również aspekty związane z komercjalizacją badań prowadzonych przez pracowników naukowych. Spotkanie najważniejszych osób zajmujących się administrowaniem uczelniami zorganizowała kanclerz UP Małgorzata Grzelewska. Było to pierwsze z cyklu spotkań służących wymianie doświadczeń.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto