Miło nam poinformować, że dr Andrzej Górz, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego, dokonał znaczącego odkrycia z dziedziny biologii.

Naukowiec zajmuje się ekologią koprofagicznych chrząszczy występujących na terenie Polski. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Narodowego Centrum Nauki, przeprowadził szereg badań i odkrył nowy gatunek grzyba (Episternus onthophagi). Występuje on w postaci bulwiastych narośli na odnóżach i brzusznej stronie chrząszczy.

Do tej pory taka forma grzybów występująca na jakichkolwiek owadach, nie była znana nauce. Serdecznie gratulujemy.

Wybrane pozycje bibliograficzne