Projekty badawcze przygotowane przez dr. Rafała Klepkę z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, dr Edytę Chrobaczyńską-Plucińską z Instytutu Politologii oraz przez dr Annę Juryk z Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii otrzymały finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

17 października 2018 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym gościliśmy przedstawicieli Silkway International University z Szymkentu w Kazachstanie. W rozmowach uczestniczyli rektorzy obu uczelni – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak i prof. Yunussov Madiyar Bakhtiyarovich oraz kierownicy Biur Współpracy Międzynarodowej – Małgorzata Idzik i Mamedov Rikhsibay Abdurakhmanovich. 

Przedstawiciele krakowskiego środowiska akademickiego, rektorzy krakowskich uczelni, studenci i liczne grono osób związanych ze światem nauki uczestniczyli w uroczystej ceremonii przeniesienia do Panteonu Narodowego doczesnych szczątków prof. Karola Olszewskiego i ziemi z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego.

20 października 2018 r. rozpoczęliśmy kolejny rok działalności Uniwersytetu Dzieci i Rodziców. W tym roku, swoją przygodę z nauką, kulturą i sztuką rozpoczęło ponad sześćdziesiąt osób. Tradycyjnie już nowy rok akademicki zainaugurowała Dziekan UDiR dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP, która waz z dr. Marcinem Gadochą z Instytutu Historii i Archiwistyki wręczyła dzieciom indeksy.

17–18 października 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Konwergencja administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej”, która została zorganizowana przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach projektu Jean Monnet Module „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska”.

18 października 2018 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Obrona Terytorialna i szkolenie rezerw w Polsce – doświadczenia i perspektywy” zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Wystawa #Nieobecność, pluszowe maskotki jako cegiełki, wspólne szycie ogromnej bandany, panel dyskusyjny, prezentacje multimedialne i aukcja – to tylko niektóre z zaplanowanych wydarzeń odbywających się w ramach obchodów międzynarodowego Bandana Day.

W związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni. Poniżej prezentujemy statusy proponowanych kursów.

13 października 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym odbył się Zjazd Absolwentów WSP, AP, UP 2018. Uroczystość otworzył Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce uhonorował medalami wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki. Wśród nagrodzonych znalazł się Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Mariusz Wołos.