Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową konkursu HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

W związku z realizacją projektu „ Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 20 lutego 2019 r. ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych.

Drodzy maturzyści, jak co roku ruszyliśmy w Polskę, aby spotkać się z Wami, poznać Was bliżej, opowiedzieć o naszym Uniwersytecie i ofercie edukacyjnej.

Przegląd See&Say to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce skupiające ponad czterdziestu przedstawicieli branż kreatywnych, a najlepsze prace z Przeglądu Portfolio prezentowane są podczas wystawy MUST SEE.

13 lutego 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

11 lutego 2019 r. w głównym gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.

Nieprzerwanie od 2003 r. Wadowickie Centrum Kultury wyróżnia instytucje i firmy, które wspierają działalność placówki. Dobrodziej Kultury to honorowy tytuł przyznawany corocznie przez centrum instytucjom i osobom, które w poprzedzającym roku wspierały działalność Wadowickiego Centrum Kultury.

Przedstawiciele administracji uczelni spotkali się z władzami Uniwersytetu Pedagogicznego na zebraniu poświęconym proponowanym zmianom strukturalnym w kontekście nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Od stycznia do maja 2019 r. Uniwersytet Pedagogiczny realizuje projekt finansowany w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze letnim zaplanowane wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Miło nam poinformować o kolejnym dofinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie w ramach konkursu Miniatura 2, który będzie realizowany przez dr Wiktorię Kudelę-Świątek w Instytucie Historii i Archiwistyki.