Od 15 kwietnia do 15 maja 2019 r. trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST” na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020.

8 kwietnia 2019 r. dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP wręczyła dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w „Konkursie o nagrodę Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na najlepiej prowadzoną stronę koła naukowego na portalu społecznościowym Facebook”.

Edukacja techniczna daje przestrzeń dla rozwoju twórczego myślenia nie tylko samych studentów, którzy często przygotowują się do zawodu nauczyciela przedmiotów technicznych, ale również nauczycieli akademickich. Wszelka działalność techniczna, nawet ta najprostsza, wymaga twórczego podejścia od osoby, która się jej podejmuje.

Konkurs MINIATURA 2 skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i które wcześniej nie kierowały realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu odbyło się 4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne odbędą się 17 maja 2019 r. od godz. 10.00 w auli Uniwersytetu, ul. Podchorążych 2.

W dniu 2 kwietnia 2019 roku gościliśmy studentów z Uniwersytetu Amsterdamskiego. W trakcie spotkania młodzi ludzie zostali zapoznani z systemem kształcenia w Polsce i z ofertą studiów proponowanych przez Wydział Pedagogicznym UP. 

Miło nam poinformować, że 2 kwietnia 2019 r. Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierzowi Karolczakowi oraz dr Marcie Czyżewskiej został przyznany honorowy tytuł „Przyjaciela młodej Europy”.

Kolejny raz udało się wyłonić laureata konkursu „Student Miesiąca”. „Studentem Marca” został Maciej Pawlik, który na co dzień studiuje historię.

Biblioteka Główna, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Informacji oraz Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego to organizatorzy konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję”. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz szkół średnich.

27 marca 2019 r. Prezydent Słowacji Andrej Kiska wręczył nominacje profesorskie dwudziestu pięciu naukowcom oraz pogratulował otrzymania najwyższych tytułów naukowo-pedagogicznych i artystyczno-pedagogicznych, które można otrzymać na Słowacji.