Kapituła Nagroda im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego doceniła artykuł Constructive Emotions? Patriotism as a predictor of civic activity in Poland wydany w 2019 roku w „Italian Political Science Review”.

Na wspólną dyskusję Rektorów krakowskich uczelni dotyczącą wyzwań stojących przed uczelniami w dobie pandemii zaprosili Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Redaktor Naczelny Radia Kraków Mariusz Bartkowicz.

Instytut Filologii Polskiej zakończył właśnie prace związane z wdrażaniem platformy online do nauki języka polskiego.

Władze UP odpowiedziały na potrzebę wsparcia studentów oraz naukowców. Stypendia będą wypłacane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.