Przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podpisali umowę wspierającą bieżące rozgrywki drużyny futsalu kobiet. W spotkaniu uczestniczyli: Marian Łyko, Prezes MPEC, Jerzy Marcinko, Wiceprezes MPEC, prof. Kazimierz Karolczak, Rektor UP, Małgorzata Grzelewska, Kanclerz UP, Andrzej Pikulski, Zastępca Kanclerza UP, Renata Kochanik, Kwestor UP i przedstawiciele AZS UP.

W związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego i dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie podjęli wspólną decyzję o odwołaniu zaplanowanego koncertu karnawałowego, który miał się odbyć 14 stycznia 2019 roku w Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach. 

Zakończył się tygodniowy cykl spotkań z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego i przedstawicielami Związków Zawodowych dotyczący struktury organizacyjnej uczelni w kontekście ustawy Konstytucja dla Nauki.

Rozpoczął się Plebiscyt „Osobowość Roku 2018”. Organizatorem tegorocznej edycji jest Polska Press sp. z o.o. Plebiscyt organizowany jest lokalnie, przez Oddział w Krakowie pod egidą „Gazety Krakowskiej” oraz „Dziennika Polskiego”. Laureaci plebiscytu w kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Samorządność i społeczność lokalna, Biznes zostaną wyłonieni w drodze głosowania.

10 stycznia 2019 r. w siedzibie Uniwersytetu odbyło się seminarium „Profesor Antoni Kępiński i jego sztuka poznania człowieka” zorganizowane przez Fundację Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS oraz Fundację ad vocem w Krakowie.

W tym tygodniu trwa cykl spotkań kierownictwa uczelni z pracownikami dotyczący wprowadzania zmian związanych z reformą uczelni wyższych – Konstytucją dla Nauki. 

Miło nam poinformować, że „Studentem Grudnia” został wybrany Dariusz Cherjan – student pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną oraz prawa.

Chcesz odbyć przeszkolenie wojskowe? Przeżyć wakacyjną przygodę w mundurze, której będą Ci zazdrościć rówieśnicy? Zostać żołnierzem rezerwy? Zapraszamy w nasze szeregi. Właśnie ruszyła rekrutacja do drugiej edycji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach programu „Legia Akademicka”.

W grudniu 2018 r. w ramach programu EraNet-LAC został rozstrzygnięty III konkurs ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union.

21 grudnia 2018 roku odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń mających istotny wpływ na rozwój infrastruktury uczelni. JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak podpisał akt notarialny zakupu gruntu znajdującego się w rejonie ulicy Armii Krajowej. Pieniądze na przeprowadzenie transakcji udało się uzyskać dzięki staraniom i negocjacjom prowadzonym na poziomie ministerialnym przez Kanclerz Małgorzatę Grzelewską i Kanclerza Andrzeja Pikulskiego.

W sieci opublikowany został kolejny numer czasopisma elektronicznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego „Biblioteka i Edukacja”. Numer czternasty poświęcony został zbiorom bibliotek specjalistycznych.