Miło nam poinformować, że „Studentem Grudnia” został wybrany Dariusz Cherjan – student pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną oraz prawa.

Chcesz odbyć przeszkolenie wojskowe? Przeżyć wakacyjną przygodę w mundurze, której będą Ci zazdrościć rówieśnicy? Zostać żołnierzem rezerwy? Zapraszamy w nasze szeregi. Właśnie ruszyła rekrutacja do drugiej edycji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach programu „Legia Akademicka”.

W grudniu 2018 r. w ramach programu EraNet-LAC został rozstrzygnięty III konkurs ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union.

21 grudnia 2018 roku odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń mających istotny wpływ na rozwój infrastruktury uczelni. JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak podpisał akt notarialny zakupu gruntu znajdującego się w rejonie ulicy Armii Krajowej. Pieniądze na przeprowadzenie transakcji udało się uzyskać dzięki staraniom i negocjacjom prowadzonym na poziomie ministerialnym przez Kanclerz Małgorzatę Grzelewską i Kanclerza Andrzeja Pikulskiego.

W sieci opublikowany został kolejny numer czasopisma elektronicznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego „Biblioteka i Edukacja”. Numer czternasty poświęcony został zbiorom bibliotek specjalistycznych.

Wśród tegorocznych laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną znalazł się naukowiec z Uniwersytetu Pedagogicznego.

W grudniu 2018 r. rozpoczęto realizację projektu „GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych”.