Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Publikujemy list Jego Magnificencji skierowany do społeczności akademickiej.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kapituła Nagroda im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego doceniła artykuł Constructive Emotions? Patriotism as a predictor of civic activity in Poland wydany w 2019 roku w „Italian Political Science Review”.

Uczelnie w obliczu pandemii. Dyskusja Rektorów krakowskich uczelni

Na wspólną dyskusję Rektorów krakowskich uczelni dotyczącą wyzwań stojących przed uczelniami w dobie pandemii zaprosili Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Redaktor Naczelny Radia Kraków Mariusz Bartkowicz.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Instytut Filologii Polskiej zakończył właśnie prace związane z wdrażaniem platformy online do nauki języka polskiego.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Władze UP odpowiedziały na potrzebę wsparcia studentów oraz naukowców. Stypendia będą wypłacane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.