Wybory do rady dzielnicy, miasta, sejmiku mogą być początkiem wielkiej kariery w samorządzie i w polityce. Nowi kandydaci zazwyczaj są entuzjastami zmian i rozwoju. To liderzy projektów i szefowie lokalnych inicjatyw, którym często w osiąganiu wyznaczonych celów brakuje szerokiego poparcia, dlatego powstał projekt „Radny z Certyfikatem”. 

8 czerwca 2018 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się inauguracja XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. W organizację wydarzenia zaangażowani byli studenci i pracownicy Instytutu Pracy Socjalnej.

15 czerwca br. rozpoczyna się szósta edycja multidyscyplinarnego festiwalu sztuki - Wydział Sztuki w Mieście 6.0, który organizuje Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W jego ramach odbywają się wystawy, pokazy filmów, koncerty oraz warsztaty skierowane zarówno do osób związanych z naszym Uniwersytetem, jak i do szerokiej publiczności pozaakademickiej.

W dniach 23-24 maja 2018 r odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modernizacja systemu oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych”, organizatorami której byli: Interdyscyplinarne Centrum Nauk Edukacyjnych, Studium Kształcenia Nauczycieli, nowopowstałe studenckie koło naukowe „Nauczyciel z pasją”.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do budowania kultury jakości kształcenia na naszej Uczelni.