Zakończył się Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) Wydziału Mat.-Fiz.-Techn. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia były zrealizowane i cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony studentów jak i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

22 maja 2018 roku gościem Instytutu Pracy Socjalnej był Prof. UKW dr hab. Przemysław Grzybowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas spotkanie wygłosił on dwa wykłady nt. „Doktorzy klauni w peruwiańskim Betlejem. O terapii śmiechem, edukacji i pracy socjalnej w Amazonii” oraz „Od budy w fawelach do masońskiego uniwersytetu. Edukacja i praca socjalna w brazylijskich dzielnicach nędzy”.

25 maja 2018 r. podczas uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych zostały wręczone dyplomy doktora i doktora habilitowanego 44 osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopnie naukowe doktora lub doktora habilitowanego w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych przeprowadzonych na Wydziałach i Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr ODW-745/KAT/2018 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny uzyskał kategorię naukową A. Jest to już piąta jednostka UP z kategorią naukową A.

W VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora UP prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, zwyciężyła studentka II roku SUM filologii polskiej (specjalność edytorstwo) Karolina Ferens.