Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UP w dniach 15–16 maja 2018 r. zapraszają studentów oraz pracowników Uczelni do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wampiriady. Wampiriada to cyklicznie organizowany happening, mający popularyzować honorowe krwiodawstwo.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł. Miło nam poinformować, że wśród osób, które otrzymały stypendium znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego: dr Anna Penkała i dr Piotr Pokora.

Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z dr. hab. Przemysławem Grzybowskim, prof. UKW.

Miło nam poinformować, iż prof. UP dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn został laureatem II Międzynarodowego Konkursu Naukowo-Badawczego „Najlepszy Wykładowca 2018” w sekcji „Aktualne problemy współczesnej edukacji”.

11 maja 2018 r., o godz. 9.00 w gmachu Wydziału Pedagogicznego miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie.