11 września 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień dla laureatów III edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Wyróżnienie otrzymało również Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej za projekt „Student dla Seniora”.

Drodzy maturzyści, jak co roku ruszamy w Polskę, aby spotkać się z Wami, poznać Was bliżej, opowiedzieć o naszym Uniwersytecie i ofercie edukacyjnej.

Projekt badawczy przygotowany pod kierunkiem dr Łucji Farnik otrzymał finansowanie w ramach konkursu SONATINA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt realizowany będzie w Instytucie Matematyki.

Projekt badawczy przygotowany przez dr. hab. Łukasza Binkowskiego z Instytutu Biologii otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Serdecznie zapraszamy do Uniwersytetu Pedagogicznego na kolejną edycję Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenie odbędzie się 28 września 2018 r. Na miłośników nauki czekają m.in. pokazy, warsztaty, wykłady, konkursy, gry.

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku politologia Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zapraszamy na XI Międzynarodowy Kongres Badań Edukacyjnych „Research, Innovation and Reform in Education”, który odbędzie się w dniach 17–19 września 2018 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Miło nam poinformować, że dr Wiesława Młynarczyk otrzymała wyróżnienie w VIII Konkursie im. Majera Bałabana za rozprawę doktorską "Idea „nowego człowieka” w praktyce szkolnictwa żydowskiego w Polsce w latach 1957–1968".

Serdecznie gratulujemy pracownikowi naukowemu Instytutu Historii i Archiwistyki UP dr. Krzysztofowi Klocowi, laureatowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2017. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę doktorską pt. „Michał Sokolnicki (1880–1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”.

Nagrody jubileuszowe, to szczególne wyróżnienie dla osób, które zasłużyły się długoletnim stażem pracy. Miło nam poinformować, że w ostatnim kwartale uhonorowano kilkunastu pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Z inicjatywy Pani Kanclerz Małgorzaty Grzelewskiej odbyło się nieformalne spotkanie z osobami nagrodzonymi.