Dzień na Uniwersytecie – 26 XI 2018 r.26 listopada odbędzie się pierwsze, spośród wielu zaplanowanych, wydarzenie naukowe zorganizowane w ramach projektu „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza-ciekawość-pasja” realizowane przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Relacja z debaty o przyszłości uczelni w świetle Konstytucji dla Nauki1 października 2018 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Ustawa nazywana też Konstytucją dla Nauki, zastąpiła cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Reforma ta zakłada duże zmiany, m.in. w działaniach uczelni czy jej finansowaniu.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej”21–22 listopada 2018 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie obraduje Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej”.

Konferencja naukowa „Krakowska prasa w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”W dniach 15-16 listopada 2018 roku w Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się konferencja naukowa pt. „Krakowska prasa w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” zorganizowana przez Komisję Medioznawczą PAU, Komisję Środkowoeuropejską PAU, Instytut Dziennikarstwa UPJPII, Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz partnerów: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Bibliotekę Jagiellońską, Muzeum Historii Fotografii i Komisję Prasoznawczą PAN.

Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa „Prototyp” wyróżnione za projekt „Pomoce dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku”Z dumą informujemy o wyróżnieniu dla Studenckiego Koła Naukowego Wzornictwa „Prototyp” z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.