1 czerwca 2020 roku zaczynamy rekrutację na studia podyplomowe, które rozpoczną się w semestrze zimowym 2020/2021.

Od 1 czerwca 2020 roku możliwa jest elektroniczna rejestracja na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Rekrutacja potrwa do 30 września 2020 roku.

Miło nam poinformować, że Studentką Miesiąca tym razem została Karolina Wojtyniak – studentka drugiego roku studiów magisterskich socjologii.

Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał zarządzenie określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej.

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego wybierze kolegium elektorów złożone z 150 reprezentantów wspólnoty akademickiej.

Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.

Słuchaczem UTW może być każda osoba bez względu na wykształcenie, która pragnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz aktywnie spędzać wolny czas.

Publikujemy najnowsze zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

To inicjatywa Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w ramach Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Akademia jest interdyscyplinarną płaszczyzną, na której Uniwersytet Pedagogiczny będzie realizował różnorodne przedsięwzięcia służące tworzeniu ekosystemu zaufania wokół nowych technologii. Stanowi połączenie działań naukowych ze społeczno-gospodarczymi.

Zapraszamy do przeczytania okolicznościowego listu Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego skierowanego do społeczności akademickiej.