Uniwersytet Pedagogiczny został uhonorowany nagrodą w Konkursie „#ekoLIDERZY2018 województwa małopolskiego”. Nagroda w kategorii #ekoWYDARZENIE w Małopolsce została przyznana za organizację XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, który odbył się w 2017 roku pod hasłem „W zgodzie z Naturą”; jest nią czek na kwotę 25 000 zł.

5–6 czerwca 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się Konferencja „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA)” zorganizowana przez Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

8 czerwca 2018 r., w ramach projektu edukacyjnego Biblioteki Głównej „Uniwersytet Pedagogiczny Dzieciom – przez zabawę do wiedzy”, gościliśmy dzieci z klas I–III ze Szkoły Podstawowej z Korzkwi oraz Szkoły Podstawowej nr 5 z Krakowa.

Wybory do rady dzielnicy, miasta, sejmiku mogą być początkiem wielkiej kariery w samorządzie i w polityce. Nowi kandydaci zazwyczaj są entuzjastami zmian i rozwoju. To liderzy projektów i szefowie lokalnych inicjatyw, którym często w osiąganiu wyznaczonych celów brakuje szerokiego poparcia, dlatego powstał projekt „Radny z Certyfikatem”. 

8 czerwca 2018 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się inauguracja XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. W organizację wydarzenia zaangażowani byli studenci i pracownicy Instytutu Pracy Socjalnej.