Szanowni Państwo,
rozpoczynający się rok akademicki 2019/2020 będzie niewątpliwie pełen wyzwań dla Państwa – studentów i doktorantów, ale także dla Uniwersytetu Pedagogicznego wdrażającego przepisy Konstytucji dla Nauki. Mam nadzieję, że będzie to pomyślny czas. W dniu inauguracji oddaję do Państwa rąk kolejne wydanie naszego czasopisma akademickiego, w którym znajdziecie informacje odnoszące się do minionych wydarzeń, sukcesów naszych pracowników i studentów, podsumowania prac badawczych oraz planów na najbliższe miesiące. Lipiec kojarzy się głównie z obronami prac licencjackich czy magisterskich, a także z procesem rekrutacji nowych roczników studentów UP. W przypadku ubiegłego roku akademickiego należy ten miesiąc wiązać z biologią, ponieważ w murach Uniwersytetu Pedagogicznego podczas 58. Zjazdu Botaników mieliśmy przyjemność gościć naukowców z całej Polski, zarówno ekspertów, jak i młodych adeptów tej dyscypliny.

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to dobry moment, aby wspomnieć o wyróżnieniach naszych naukowców. W tym kontekście szczególnie polecam wywiad z prof. dr. hab. Mariuszem Wołosem, Prorektorem ds. Nauki, który został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej. To ogromne uznanie środowiska dla naukowca, ale także dla całej społeczności Uniwersytetu Pedagogicznego. Nie jest to jedyny powód do dumy z ostatnich kilku miesięcy. Obecni i emerytowani pracownicy naukowi systematycznie motywują nas swoją postawą do dalszej pracy. Prof. dr hab. Michał Śliwa, wieloletni Rektor UP, otrzymał tytuł doktora honoris causa przyznany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Osiągniecia mają także nasi studenci i absolwenci – można o nich przeczytać między innymi w artykule Aleksandry Ciejki. W tym wydaniu warto również zwrócić uwagę na tekst „Znaczenie edukacji geograficznej” zamieszczony w dziale Szkoła Mistrzów. Uniwersytet Pedagogiczny jest dumny z tak szerokiej i efektywnej współpracy z placówkami oświatowymi. To jeden z ważniejszych aspektów naszej działalności. Wielu naukowców poświęca czas, aby programy nauczania mogły być realizowane w szkołach na najwyższym poziomie. Chętnie dzielą się więc swoim doświadczeniem, na przykład poprzez formułowanie i udostępnianie wniosków. Dr Tomasz Rachwał wskazał elementy, na jakie powinni zwrócić uwagę przyszli i obecni nauczyciele geografii, aby zainteresować uczniów i zachęcić ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy. Swoista instrukcja odnosi się do tej tematyki, ale jest w mojej opinii na tyle uniwersalna, że mogą z niej korzystać także nauczyciele innych przedmiotów.

Wielokrotnie powtarzam, że początek roku akademickiego, jak i czas po sesjach egzaminacyjnych jest najlepszy na odnajdywanie i pielęgnowanie pasji, również do czytania. Nie wystarczy sięgać tylko po lektury zalecone podczas zajęć, to zbyt mało, aby orientować się w zmieniającym się świecie. Warto znaleźć tematy, w których chcemy pogłębić swoją wiedzę. Pomocą w odkrywaniu zainteresowań służy Wydawnictwo Naukowe UP. W tym numerze „Commentarii Academici” poświęciliśmy zatem trochę więcej miejsca na zaprezentowanie ciekawych publikacji z wielu dziedzin. Umysłom ścisłym dedykuję tekst Bartłomieja Zakrzewskiego, który od początku istnienia naszego czasopisma dzieli się swoją wiedzą z zakresu astronomii.

Na koniec wspomnę o materiale poświęconym studentom pierwszego roku. Rozpoczynacie Państwo swoją przygodę z UP. Zależy nam, abyście skorzystali z wszystkich możliwości, jakie Wam oferujemy. Tekst zawiera nie tylko treści odnoszące się do tego, gdzie należy pójść i co zobaczyć, ale także kilka uniwersalnych rad od pracowników naukowych i administracyjnych. Warto do nich zajrzeć, przeczytać je, przeanalizować i sukcesywnie wdrażać.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 Commentarii Academici nr 8 2019

Czasopismo Uniwersytetu Pedagogicznego numer 9–10 2019 (pdf)