37. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług”

37-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-Wplyw-pandemii-na-przemiany-przemyslu-i-usług-02
Kategoria
Nauka
Termin
6 grudnia 2021 - 7 grudnia 2021

 

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie zapraszają na 37. Międzynarodową Konferencję Naukową „Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług”.

Celem 37. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur działowych przemysłu w różnej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skalę krajową i światową; relacji przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki oraz jego wpływu na kształtowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego; kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej; ocenę wpływu procesów transformacji oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji na przebudowę struktur branżowych i przestrzennych różnej skali układów przestrzennych. Pragniemy rozpatrywać tę problematykę nie tylko w układach przestrzennych Polski, ale także innych krajów, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2021 roku dyskusja koncentrować się będzie wokół problematyki wpływu pandemii, szczególnie trwającej obecnie pandemii Covid-19, na przemiany przemysłu i usług zachodzące w warunkach recesji wywołanej ograniczaniem aktywności gospodarczej.

Zachęcamy do udziału w konferencji w szczególności:

  • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zajmujących się problematyką przemysłu i usług;
  • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków geograficznych, ekonomicznych, technicznych i innych zainteresowanych problematyką konferencji;
  • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
  • doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych z ośrodków doradztwa nauczycieli i szkół;
    przedsiębiorców i przedstawicieli życia gospodarczego;
  • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji.

zaproszenie na konferencję

 
 

Wspierane przez iCagenda