Senacka Komisja Budżetowa

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
mgr Małgorzata Saletra
mgr Małgorzata Grzelewska
dr Jan Ryś – ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
mgr Jakub Pieczara
Kamila Kowalczyk – studentka
Marta Ciupińska – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Nauki

prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
prof. Stanisław Sobolewski
prof. dr hab. Marek C. Zdun
dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP – ZNP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
mgr Krzysztof Olchawa – doktorant
mgr Jan Kałużny – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowo-Dydaktycznej

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Bożena Muchacka
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Piotr Borek
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń
dr Adam Bańdo – ZNP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
dr Paweł Konieczny – ZZP UP
mgr Katarzyna Witkowska-Grobelna – doktorantka
Maciej Szaszkiewicz – student
mgr Robert Dudzik – sekretarz

 

Senacka Komisja Dydaktyczna

prof. dr hab. Bogusław Skowronek – przewodniczący
dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
dr hab. Alicja Walosik, prof. UP
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
dr Katarzyna Pabis-Cisowska
dr Anna Stolińska
dr Tomasz Rachwał
dr Sebastian Stankiewicz
dr Ewa Wójcik – ZNP
dr Jan Franczyk – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Statutu

prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
dr hab. Marek Buś, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP
prof. dr hab. Jacek Migdałek
prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Jerzy Rajman
dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska
dr Przemysław Paliwoda
mgr Małgorzata Grzelewska
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – ZNP
dr Bogusław Gryszkiewicz – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Magda Krasicka-Zapał – ZZP UP
mgr Mateusz Jamro – doktorant
inż. Kamil Firmanty – student
mgr Iwona Tomasik – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. Stanisław Koziara – przewodniczący
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
dr Klaudia Cenda-Miedzińska
dr Marta Karamańska
dr Agnieszka Kowalska
dr Agata Nodżak
dr Bernadeta Stano
dr Stanisław Kowal
mgr Marzena Kolarz – doktorantka
Joanna Bojarska – studentka
mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Rozwoju

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
dr Łukasz Binkowski
mgr Małgorzata Grzelewska
mgr Piotr Kciuk
mgr Aneta Duda – doktorantka
Urszula Dąbek – studentka
mgr Małgorzata Martinek – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Etyki

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – przewodniczący
dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
prof. dr hab. Czesława Piecuch
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP
dr hab. Renata Stachura-Lupa
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr Renata Staśko – ZNP
inż. Andrzej Trenda – ZZP UP
mgr Robert Dudzik – sekretarz

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr hab. Maria Ostasz, prof. UP – przewodnicząca
prof. dr hab. Tomasz Skrzyński
dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
dr hab. Janusz Gwoździewicz, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Antoni Szwed, prof. UP
dr Mirosław Niesyto
mgr Katarzyna Witkowska-Grobelna – doktorantka
mgr Anna Michniewska – doktorantka
mgr Monika Noviello – doktorantka
mgr Witold Winek – doktorant
mgr Beata Hejmej – doktorantka
mgr Sylwia Kępa – doktorantka

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. Jerzy Rajman – przewodniczący
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
dr hab. Tomasz Dobrowolski, prof. UP
dr hab. Robert Kościelniak
dr Bogusław Gryszkiewicz
dr Bogna Sroka-Mucha
mgr Jakub Pieczara – doktorant
mgr Monika Brudniak – doktorantka
mgr Jakub Oliwa – doktorant
mgr Marzena Kolarz – doktorantka
mgr inż. Magdalena Krupska-Klimczak – doktorantka
mgr Monika Zabrocka-Śliwka – doktorantka

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP
dr hab. inż. Tomasz Zielonka, prof. UP
dr inż. Iwona Sulima
dr Rafał Abramciów
dr Bogumił Naleziński
mgr Anna Wywioł
Julia Nosarzewska – studentka
Natalia Stachura – studentka
Aleksandra Gierat – studentka
Dariusz Cherjan – student
Konrad Mazgaj – student
Filip Cichor – student

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Piotr Czerski, prof. UP
dr Agata Tasak
dr Łukasz Albański
dr Karol Juszka
dr Tomasz Szybisty
mgr Jakub Zychowicz
Agata Rupala – studentka
Magdalena Bochenek – studentka
Oliwia Makuch – studentka
Urszula Dąbek – studentka
Aleksandra Skorut – studentka
Magdalena Pasternak – studentka

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

dr hab. Inga Kawka, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
dr hab Anna Ślósarz, prof UP
prof. dr hab. Romuald Oramus
prof. dr hab. Jan Rydel
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
dr Urszula Kosielińska-Grabowska
dr Piotr Łubiński
mgr Sylwia Kępa – doktorantka
Artur Lechowicz – studentka

 

Senacka Komisja ds. Regulaminu Studiów

prof. dr hab. Bogusław Skowronek – przewodniczacy
dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP
dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
prof. dr hab. Jerzy Rajman
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
dr Beata Długosz
dr Magdalena Grochowalska
dr Agnieszka Kowalska
dr inż. Krzysztof Bryła
mgr Jakub Pieczara – doktorant
Konrad Mazgaj – student
prawnik
mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz