Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

mgr Małgorzata Grzelewska – przewodnicząca
Barbara Stachowicz
mgr Mirosław Słomski
dr Jan Ryś – RZ ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Adrian Tomasik (na czas nieobecności mgr. Piotra Kciuka, zgodnie z decyzją Nr R/D.0201-7/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 31 marca 2020 roku)
mgr Iwona Stankiewicz – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

dr Paweł Solarz – przewodniczący
dr Konrad Meus
mgr inż. Tomasz Glos
dr Karol Bieniek
mgr Wojciech Biernat – RZ ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
inż. Andrzej Trenda – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr Renata Zając – przewodnicząca
mgr Renata Ciesielska-Kruczek
mgr Agata Rubiś
mgr Kamil Panaś
mgr inż. Lucyna Wąs – RZ ZNP
mgr Józefa Koziara – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Bogusław Sorbjan – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Oceny Dorobku Kandydatów na Dyplomowanych Bibliotekarzy oraz Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Borek
dr Iwona Pietrzkiewicz
dr Stanisław Skórka
mgr Marta Boguś – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

mgr Jolanta Grzegorzek – przewodnicząca
Mirosław Kotusik
mgr inż. Lidia Radwanek – KU NSZZ „Solidarność”
dr Ryszard Ślęczka – RZ ZNP
mgr Monika Topolnicka-Stolzman  – ZZP UP

  

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Mienia

Zespół ds. inwentaryzacji
mgr Łukasz Bandoła – przewodniczący
mgr Mieczysław Więcławek
Marek Karski
mgr Elżbieta Tynor

Zespół ds. likwidacji mienia
mgr Zbigniew Janczulewicz – przewodniczący
mgr Wojciech Biernat 
mgr Elżbieta Tynor
mgr Grzegorz Wajda – sekretarz
Marek Karski
Jolanta Kilian

 

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów

Zespół ds. przetargów
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – przewodniczący
dr Grzegorz Rut
mgr Tomasz Kolosek
mgr inż. Tomasz Wojasiński
Dominika Skorny

Zespół ds. zakupów i usług
mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
mgr Tomasz Kolosek
Zbigniew Bodziony

 

Rektorska Komisja Socjalna

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – przewodniczący

Zespół ds. bytowych
mgr Iwona Stankiewicz – przewodnicząca (na czas nieobecności mgr. Piotra Kciuka, zgodnie z decyzją Nr R/D.0201-11/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 8 maja 2020 roku)
mgr Karolina Matysik
mgr Maria Wierzbiak
Magdalena Pieszczyk – KU NSZZ „Solidarność”
dr Grzegorz Rut – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. mieszkaniowych
mgr inż. Edyta Kowalik – przewodnicząca
mgr Katarzyna Sznicer
mgr inż. Tomasz Wojasiński
mgr Ewa Żołnierek – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. wczasów i turystyki
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP – przewodniczący
mgr Zbigniew Janczulewicz
mgr Magdalena Pokrywka – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Aleksander Gołębiewski – RZ ZNP
mgr Rafał Birgiel – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Równego Traktowania

dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
dr Agnieszka Jasińska
dr Elżbieta Maj
dr Piotr Pokora
dr Małgorzata Trojańska
Joanna Bojarska – przedstawiciel studentów
Sebastian Żaba – przedstawiciel studentów

 

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP – przewodnicząca
dr Mariusz Dzięglewski
dr Joanna Ganczarek
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, prof. UP
dr hab. Agata Agatowska
mgr Justyna Bednarz – sekretarz

strona internetowa