Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2020–2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
prof. dr hab. Mirosław Baran
prof. dr hab. Mariusz Misztal
prof. dr hab. Ewa Młynarczyk
prof. dr hab. Olga Wasiuta
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Aldona Guzik
dr Beata Malczewska
dr Przemysław Paliwoda
dr Tomasz Szybisty
dr Mirosław Wójtowicz
dr Bartłomiej Zyśk
mgr Maria Czereyska-Kościelniak
mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek
mgr inż. Dorota Marszałek
mgr Ewa Żołnierek
mgr Robert Dudzik
mgr Zbigniew Razowski
mgr Bartłomiej Kossakowski-Kisiel
Salvador Romero-Gardocka
Maciej Lisowski
Aleksandra Gałecka
Aleksandra Kościelna
Kamil Gleń
Maria Franelak
Kinga Tyrka


Członkowie Senatu z głosem doradczym

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
mgr Tomasz Kolosek – Kwestor
prof. dr hab. Dariusz Rott – Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Jarosław Miszczyk – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP
dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP – OZZ IP