Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2020–2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
prof. dr hab. Olga Wasiuta
prof. dr hab. Mirosław Baran
prof. dr hab. Mariusz Misztal
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Aldona Guzik
dr Beata Malczewska
dr Przemysław Paliwoda
dr Tomasz Szybisty
dr Bartłomiej Zyśk
mgr Maria Czereyska-Kościelniak
mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek
mgr inż. Dorota Marszałek
mgr Ewa Żołnierek
mgr Robert Dudzik
mgr Zbigniew Razowski
mgr Jacek Gatlik
Kinga Tyrka
Maria Franelak
Kamil Gleń
Aleksandra Kościelna
Salvador Romero-Gardocka
Aleksandra Gałecka
Maciej Łasocha

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr Krzysztof Wąsowicz – Kanclerz
mgr Tomasz Kolosek – Kwestor
prof. dr hab. Dariusz Rott – Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Michał Górski – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
dr hab. Piotr Trojański, prof. UP – OZZ IP