Komisje senackie (kadencja 2012–2016):

Senacka Komisja Budżetowa

 • prof. dr hab. Michał Śliwa
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • dr hab. Jan Suchanicz, prof. UP
 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman
 • mgr inż. Renata Kochanik
 • dr Jan Ryś – ZNP
 • mgr Jan Fróg – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Piotr Kciuk – ZZP
 • mgr Kinga Kraska
 • stud. Mateusz Osękowski
 • dypl. ekon. Marta Ciupińska – sekretarz

Senacka Komisja ds. Nauki

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 • prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz
 • dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP
 • dr hab. Ryszard Siwek, prof. UP
 • prof. dr hab. Marek C. Zdun
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • mgr Anna Poduszyńska
 • dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP – NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – ZNP
 • dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP
 • mgr Anna Wójtowicz – sekretarz

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowo-Dydaktycznej

 • prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 • prof. dr hab. Józef Łaptos
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
 • mgr Mateusz Kamionka
 • stud. Piotr Kondraciuk
 • dr Marek Guzik – ZNP
 • dr hab. Wojciech Bąk – NSZZ „Solidarność”
 • dr Paweł Konieczny – ZZP
 • mgr Robert Dudzik – sekretarz

Senacka Komisja Dydaktyczna

 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP
 • dr hab. Maria Wasilewska, prof. UP
 • dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
 • dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP
 • dr Tomasz Rachwał
 • dr Danuta Topa
 • dr Ewa Wójcik – ZNP
 • dr Agnieszka Lasota – NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman – sekretarz

Senacka Komisja ds. Statutu

 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • prof. dr hab. Andrzej Piasecki
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Marek Buś, prof. UP
 • mgr Jan Kałużny
 • mgr Wacław Warzecha
 • dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – ZNP
 • dr Bogusław Gryszkiewicz – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Magda Krasicka-Zapał – ZZP
 • mgr Kinga Kraska
 • stud. Justyna Staniszewska
 • mgr Iwona Tomasik – sekretarz

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Stanisław Koziara
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
 • dr hab. Teresa Bujnowska, prof. UP
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
 • dr Małgorzata Chrobak
 • dr Tomasz Bryndal
 • mgr Magdalena Krupska
 • stud. Justyna Staniszewska

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. Teresa Muryn, prof. UP
 • prof. dr hab. Kazimierz Gajda
 • dr hab. Stanisław Kilian, prof. UP
 • dr hab. Barbara Obtułowicz, prof. UP
 • dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
 • dr Renata Staśko
 • dr Magdalena Campion
 • dr Grzegorz Nycz
 • mgr Katarzyna Jażdżyńska
 • stud. Arkadiusz Burda

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof. UP
 • dr hab. Hubert Chudzio
 • mgr Jakub Knap
 • dr Marek Batorski
 • dr Bartłomiej Zyśk
 • dr Anna Panek
 • stud. Sabina Rabiej
 • stud. Piotr Kondraciuk
 • stud. Arkadiusz Burda
 • stud. Paulina Gołąb
 • stud. Piotr Homa
 • stud. Przemysław Kłonica

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr Agata Tasak
 • dr Wanda Matras-Mastalerz
 • mgr Anna Zabdyrska
 • dr inż. Witold Warcholik
 • dr Justyna Wojniak
 • stud. Piotr Leśniak
 • stud. Wojciech Ochman
 • stud. Krzysztof Szymbor
 • stud. Kamil Firmanty

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • dr hab. Andrzej Essen, prof. UP
 • dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
 • dr Anita Buczek-Zawiła
 • dr Stanisław Cholewa
 • dr Ewa Żmijewska
 • mgr Joanna Paluch
 • mgr Martyna Błaszczyk
 • mgr Katarzyna Jażdżyńska
 • mgr Krzysztof Barcik

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • dr hab. Maria Ostasz, prof. UP
 • dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
 • dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP
 • dr hab. Wojciech Bąk
 • dr Jakub Pierzchała
 • mgr inż. Marta Batoryna
 • mgr Magdalena Semla
 • mgr Michał Apollo
 • mgr Marek Żołądek

Senacka Komisja ds. Regulaminu studiów

 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
 • dr hab. Teresa Bujnowska, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
 • dr Ryszard Ślęczka
 • dr Marek Guzik
 • mgr Kinga Kraska
 • stud. Gabriela Dziubek
 • mgr Wacław Warzecha
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman – sekretarz

Senacka Komisja ds. Etyki

 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
 • dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
 • dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • mgr Robert Dudzik
 • mgr Jan Fróg – NSZZ „Solidarność”
 • dr Jan Ryś – ZNP
 • inż. Andrzej Trenda – ZZP