Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie
ul. Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. Złoty Róg 30, 30-095 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Profesora Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego
ul. Na Błonie 15 b, 30-147 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13
ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie z oddziałami integracyjnymi
ul. Mirtowa 2, 30-698 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7
ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika
ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków

Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera
ul. Grochowa 23, 30-731 Kraków

Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja
ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
ul. Tarnowska 23, 33-160 Ryglice

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko

Zespół Szkół w Przegini
Przeginia 403, 42-048 Przeginia

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności
os. Szkolne 18, 31-977 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce
ul. Dworcowa 17, 34-360 Milówka

Zespół Szkół w Jerzmanowicach
ul. Szkolna 2, 32-048 Jerzmanowice