Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. Bogusław Skowronek

prorektorzy@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 06