Kierownik
mgr Renata Juraszczyk
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 371
telefon 12 662 63 97
renata.juraszczyk@up.krakow.pl