Centrum Doskonalenia Kompetencji

 

 

mgr Renata Juraszczyk (Kierownik)

ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, pokój 6

telefon  12 662 79 32

poczta  renata.juraszczyk@up.krakow.pl