Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

Prodziekani
dr Jan Franczyk
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
dziekwp@up.krakow.pl

  • Kierownik dziekanatu: 12 662 61 06, pok. 7N
  • studia stacjonarne: 12 662 61 10, pok. 2N; 12 662 61 09, pok 3N; 12 662 61 07, pok. 4N
  • studia niestacjonarne: 12 662 61 10, pok. 2N; 12 662 61 09, pok. 3N; 12 662 61 07, pok. 4N

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

  • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

 

O Wydziale

Tematyka badawcza Wydziału Pedagogicznego koncentruje się wokół szeroko rozumianych zagadnień pedagogicznych. Obszerny program badawczy obejmuje między innymi zagadnienia pedagogiki ogólnej i porównawczej, teorii wychowania, pedagogiki społecznej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz specjalnej. Prowadzone są także badania w dziedzinach nowych dla Wydzialu, czyli pracy socjalnej, edukacji zdrowotnej, bezpieczeństwa narodowego i edukacji obywatelskiej.